Šildymo įrangos ir montavimo kaina, bei eksploatacinės išlaidos nėra skaičiuojamos visais atvejais, bet kiekvienas gali pasidomėti savo konkrečiu atveju.

Pateiktų šilumos šaltinių automatizavimas ir komfortiškumas laikomas beveik panašus, todėl šildymas ir karšto vandens ruošimas malkomis ir anglimis neskaičiuojamas.

1kWh kainos yra suskaičiuotos pagal 2011 m. liepos 1 dienos kainas ir bus nuolat keičiamos. Visos kainos yra suvidurkintos ir nesudaro preteksto begalinėms diskusijoms apie jų paskaičvimo metodiką ir kitus pašalinius neižvelgtus mažaverčius faktus. Šiuo momentu aiškiai matosi, kad iš pateiktų kuro rūšių išsiskiria šildymo elektra kaina ir dujomis kaina.