Šilumos siurblio COP priklausomybė nuo temperatūros (realūs Demo namo 1 duomenys)

* Naudojami nuo 2011 09 01 surinkti duomenys. Horizontalioje ašyje atvaizduojama lauko temperatūra OC, vertikalioje ašyje - COP.