Šilumos siurblys
Generuojamos šilumos galingumas kW
Sistemos vartojamas el. galingumas kW
Naudingumo koeficientas (COP)
Šildymas
Šildymo kontūro galingumas kW
Karšto vandens kontūro galingumas kW