Šilumos siurblys
Generuojamos šilumos galingumas kW
Sistemos vartojamas el. galingumas kW
Naudingumo koeficientas (COP)
Temperatūra lauke oC
Šildymas
Šildymo kontūro galingumas kW
Karšto vandens kontūro galingumas kW
Temperatūra name oC
Statistiniai šilumos siurblio darbo duomenys